Collectie Gelderland

Foto, voorstellende een ontwerp van architect Prins voor een woning aan Het Voorburg te Culemborg

Ontwerp van architect Prins voor het woonhuis van burgemeester Van Hoogenhuijze, aan het Voorburg nr. 11 te Culemborg (1892). De stijl doet klassiek aan. Het huis is later bewoond door Daniel van Hoytema, in de twede wereldoorlog was hier het arbeidskantoor gevestigd. Later kwan hier notaris Bloemerts te wonen.