Collectie Gelderland

Foto, voorstellende een tabakszakje, Hijmans, Culemborg

Tabakszakje firma M. Hijmans, Culemborg, eind 19e eeuw. In Oud-Hollandse stijl, met de spreuk: Sijt gij met weelde of wee begaen, Denck dat die beide als rook vergaen.