Collectie Gelderland

Foto, voorstellende de Ridderstraat met pensionaat de Mariakroon te Culemborg, circa 1910

Ridderstraat circa 1910. Het linker pand met aan de gevel een gaslantaarn is het huidige pand Ridderstraat 8, het was de ambtswoning van de dominee van de achter het huis liggende Gereformeerde kerk; tevens was daar de prot. chr. Scheffelschool gelegen. Naast de pastorie was het huis van meester Pronk, hierin zien we een poortje met de twee sierlijke stoephekken, dit gaf toegang tot school en kerk. Het grote witte huis was van het schoolhoofd, meester Scheffel. Daarnaast de Mariakroon, een R.K. meisjes internaat. De hogere rechtervleugel van Mariakroon (huishoudschool en normaalschool/kweekschool) is in mei 1899 in gebruik genomen. Voor de Mariakroon een telefoonmast, die van 1905 tot circa 1930 overal in de stad stonden. Op de achtergrond de poort naar het Kleinseminarie. Voor de poort een koetsje van waarschijnlijk (Hotel) Vulto, die van het station naar Mariakroon en Seminarie reed. Links naast de koets zien we nog een man met een kruiwagen lopen. Rechts twee vrouwen van wie één een emmer draagt. In een van de panden rechts bevond zich de Josefschool, een R.K. school voor meisjes.