Collectie Gelderland

Foto, voorstellende het bordes van het stadhuis te Culemborg, circa 1930

Bordes met trap van het stadhuis, circa 1930. Het bordes is bekroond met een viertal stenen leeuwtjes, rechts op de hoek de zgn. “kaak”, daaronder een belangstellend toekijkend jongetje. Op de achtergrond zien we het politiebureau.