Collectie Gelderland

diploma gecalligrafeerd door J.J. de Liefde en aangeboden aan haar vader, de heer H. de Liefde bij zijn dertigjarig directeurschap van de Gasfabriek te Culemborg in 1919

diploma: boven het wapen van Culemborg tussen twee gekruiste fakkels en jaartallen 1889 en 1919. Tekst, gecalligrafeerd met versierde initialen en rankmotieven: 'Aan mijn Vader den Heer H. de Liefde als een blijde en dankbare herinnering aan zijn Dertigjarig Directeurschap van de Gasfabriek te Culemborg op den 1e van Oogstmaand 1919'