Collectie Gelderland

Foto, voorstellende riviergezicht met Veerkade te Culemborg, vóór 1900-1917

Veerkade met de jeneverstokerij en glasfabriek van A.J. van Hoytema, vóór 1917. De driehoekige daken zijn van de zgn. glashutten. Het middelste wat lichtgekleurde pand is het veerhuis. Links daarachter de Veerweg, geheel links de haven met een stukje van de molen de Koornvriend. Helemaal rechts zien we de veerpont, een gierpont waarvan de kleine bootjes nog te zien zijn.