Collectie Gelderland

Foto, voorstellende een geschilderd portret van Maria Magdalena van Waldeck Pyrmont

Foto van een geschilderd portret van Maria Magdalena, gravin van Nassau. Zij was de gemalin van de Philips Theodoor van Waldeck Pyrmont, geschilderd door Willem of naar Gerrit van Honthorst in 1647. Dit schilderij is in het bezit van het Elisabeth Weeshuis Museum te Culemborg (object nr. 0207).