Collectie Gelderland

prent voorstellende de twaalfjarge Jezus in de tempel

Prent in meerkleurendruk voorstellende de twaalfjarge Jezus in de tempel. Op de achterzijde het betreffende bijbelgedeelte: Lukas 2: 41-52.