Collectie Gelderland

Foto, voorstellende stadhuis te Culemborg, 1908

Stadhuis, 1908. Het stadhuis is een laatgotisch, rechthoekig bouwwerk en is gebouwd tussen 1534 en 1539 naar een ontwerp van Rombout Keldermans. De opdracht tot de bouw werd gegeven door Elisabeth van Culemborg en haar echtgenoot Antoon I van Lalaing. Het bordes is geplaatst in 1755 met gebruikmaking van bestaande beelden van schildhoudende leeuwen. Het stadhuis heeft, naast zetel voor het stadsbestuur in de loop van der tijden dienst gedaan als wijnkelder, gerechtshof, zetel van het polderbestuur en vleeshuis. Een vleeshaak in de raadskelder herinnert nog aan dit laatste. Tegen de westgevel van het stadhuis stond de waag waarop het levend vee werd gewogen. Boven de hoofdingang en voor het bordes zien we gaslantaarns. Het gebouw heeft de status van rijksmonument. Op het bordes de veldwachter en stadsbode. De foto dateert uit 1908, blijkens de aanplakbiljetten op het bordes. Op één van de biljetten, op de rechter pilaar, worden voetbalwedstrijden op zondag 5 april aangekondigd op het terrein van Heracles te Utrecht. Deze datum vinden we in het jaar 1908. Ook andere posters vermelden dit jaartal, het zijn oproepen voor herhalingsoefeningen en schietoefeningen voor de Landweer, en verkopingen. Zo biedt de Fabriek voor Machinale Houtbewerking een belangrijke houtvoorraad aan in de week van maandag 2 t/m zaterdag 7 april (ook in 1908). Voor het bordes poseert een groepje mensen, mannen, vrouwen, kinderen. Op de ovalen cartouche op het bordes staat: “vernieuwd 1822”