Collectie Gelderland

Stafofficieren te paard

Officieren te paard in uniformen van begin 19e eeuw