Collectie Gelderland

Omverhalen van een Oranjeboom

Replica van een gravure met voorstelling van patriotten die trachten een Oranjeboom te slopen; met anti-patriottisch spotrijm.