Collectie Gelderland

Doenmael van Hartogh Karel den Stoute tot Sutphen [...]

Onafhankelijkheidsfeesten te Zutphen van 1 t/m 6 juli 1913. Ter herdenking van het 100-jarig bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden 1813-1913. Intocht van Hertog Karel de Stoute van Bourgondië in Zutphen, 4 augustus 1473. Foto met daarboven opschrift: 'Doenmael van Hartogh Karel den Stoute tot Sutphen [...]'. Afgebeeld de deelnemers aan de Historische optocht in Zutphen, in 1913. Met handtekeningen van hen op karton rondom de foto. Linksonder: Lith. Joh. A. Moesman-Utrecht.