Collectie Gelderland

duit 1628 GRONINGEN EN OMMELANDEN

Voorzijde gekroond wapenschild en de keerzijde onleesbaar