Collectie Gelderland

Beleg van Grol in den Jaeren MDCXXVII

Kopergravure voorstellend de belegering van Groenlo door Frederik Hendrik in 1627. Onder de prent de titel: 'Beleg van Grol in den Jaeren MDCXXVII', met toevoeging: 'In 't leger afgetekent door Franciscus van Schooten, Professor der Mathematische konsten tot Leyden'. Het noorden linksboven, kompasroos rechts van het midden in de kaart. Linksonder schaal in Rijnlandtsche roeden, rechtsonder legenda 1-9. In de linkerbovenhoek een inzetkaartje met de vestingplattegrond van Groenlo met tekst: 'Grol nae 't belegh aldus versterckt'. Deze kaart is uit: Hugo de Groot: Nederlandsche Jaerboeken en Historien sedert 1555 tot 1609. Met de belegering der stadt Grol en den aenkleven des jaers 1627 [...], 1681. Op deze kaart wordt Professor Frans van Schoten in ere hersteld als de oorspronkelijke tekenaar van de situatie bij de belegering van Groenlo. Op de belegeringskaart van Groenlo uit 1627 uit het Stedenboek van Johan Blaeu (1649) wordt onderaan de kaart Theodorus Niels als auteur genoemd, hetgeen waarschijnlijk onjuist is.