Collectie Gelderland

Penning inhuldiging WILLEM III 1849

Vz: INGEHULDIGD XII MEI MDCCCXLIX. In lauwerkrans met ster: WILLEM III KONING DER NEDERLANDEN Kz: wetboek met kroon, gekruist zwaard en scepter; omringd door eiken en olijfkrans.