Collectie Gelderland

't Huis het Velde bij Voorst. 1743

Kopergravure naar tekening van 't Huis het Velde bij Voorst, weergegeven zoals de situatie in 1743 was. Niet het dorp Voorst wordt bedoeld maar Huize de Voorst. Gegraveerd door Hendrik Spilman naar een tekening van Jan de Beijer. Samen op één blad met P 00235 't Huis de Voorst bij Zutphen. Komt voor in: Het verheerlykt Nederland of Kabinet van Hedendaagsche gezigten.