Collectie Gelderland

De handschoen

Dit is een schets op een dik vel papier. Het is een jonkheer die een bloem overhandigt aan een jonkvrouw. Signatuur.