Collectie Gelderland

Geschiedenis Van Cartouche / Histoire De Cartouche

Centsprent N. 17. uit de 19e eeuw van de Geschiedenis Van Cartouche / Histoire De Cartouche. Opschrift in het Nederland en Frans: Laet lieve kindren, laet, de moordlust en bedrijven Van dezen grooten schurk, in uw geheugen blijven. En wilt steeds uw hart Cartouche dan verachten. Opdat g'altyd de deugd en Godsdienst blyft betrachten. Twintig ingekleurde houtsneden (geel, blauw, rood-bruin) voorstellend scènes uit het leven van misdadiger Louis Dominique Cartouche zoals diefstal, tuchthuis, het namaken van wissels, doodslag, overval op een postkoets, vermomming als soldaat, generaal en priester. Hij rijdt in een koets met een dame, wordt verraden, aangeklaagd, gevangen gezet en opgehangen. Bevat tweeregelige rijmende onderschriften in het Nederlands en in het Frans. Adres: Bij Willem Hissink, te Zutphen.