Collectie Gelderland

Verwoesting van de begraafplaats der Capellen [...]

Ongekleurde gravure naar een tekening van de verwoesting van de begraafplaats der familie van der Capellen, door buskruid 7 aug. 1788 in het Gorsselsche Veld. Het familiegraf Van der Capellen, in 1785 op initiatief van vier broers Van der Capellen door architect Jacob Otten Husly op de hei in de marke Gorssel gebouwd. Het lijk van de patriotse ideoloog Joan Derk van der Capellen tot den Pol werd er in 1786 vanuit de familiegrafkelder in de kerk van Gorssel naar overgebracht, maar weer weggehaald toen, kort na de Pruisische inval, zeven Oranjegezinde Zutphense mannen het monument met een bijl te lijf waren gegaan. In de nacht van 6 op 7 augustus 1788 werd het monument door politieke tegenstanders opgeblazen (door buskruit). De enorme knal deed Alexander Hendrik van der Capellen op zijn havezate Boedelhof wakker schrikken. De prenten werden gepubliceerd door Willem Hendrik Sels, een patriotse balling te Parijs uit een politiek bevriend Zutphens regentengeslacht. Omdat toen nog algemeen in kerken werd begraven, getuigt het initiatief voor zo’n grafmonument in de vrije natuur van de verlichte geest van de familieleden. Onder de afbeelding een gedicht van W.H. Sels in twee kolommen. Linksonder: J.A. Kaldenbach, delin. Rechtsonder: De Wit & en Jonxis, sculp. Middenonder: A. Mens, Janz excudit.