Collectie Gelderland

ZVTPHEN.

Ingekleurde kopergravure voorstellend de aanval op Zutphen door Don Friderico [Don Frederik] in november 1572. Op keerzijde tekst. Uit: Michael Aitsinger Belgici Leonis Descriptio. In november 1572 werd Zutphen aangevallen door het Spaanse leger onder leiding van Alva's zoon Don Frederik. Deze tegenaanval op het beleg van de Staatse troepen onder leiding van Willem van den Bergh, de zwager van Prins Willem van Oranje, was goed voorbereid. Door een list wist hij de aandacht van een deel van het garnizoen af te leiden, waarna zijn troepen zich splitsten en zowel vanaf de Hoven als vanaf de Nieuwstadspoort aanvielen. Ten gevolge van de hevige beschietingen werd er een bres in de muur bij de Nieuwstadspoort geslagen en via de bevroren gracht kwamen de Spaanse troepen de stad binnen. De Hertog van Alva had zijn zoon opdracht gegeven de stad te plunderen en de bevolking uit te moorden. Zutphen wilde hij tot voorbeeld maken van wat een stad te wachten zou staan, die 'gemene zaak maakte' met de Spaanse vijand. Honderden mensen werden gedood.