Collectie Gelderland

Waar het hart vol van is..........

Dit is een pentekening op velijnpapier, voorstellend drie jongens in de schoolbank met een booskijkende onderwijzer. Tekst: Jeugdig voetballer: "In den beginne "schopte" God hemel en aarde.......