Collectie Gelderland

boekillustratie gemaakt door Jo Spier ca. 1961

Dit is een boekillustratie van Jo Spier in het boek "Bankspiegel" uitgegeven door de Twentsche Bank n.v. Hij staat afgedrukt op pagina 81 (ongenummerd). Er staan op deze bladzijde vier verschillende illustraties. Diverse personen lopen het bankgebouw binnen. 1. Een oude dame - hieronder de tekst: mevr. de Jonge van het Bassink onder Nepe over belegging f.475.000 opbrengst verkoop van het Bassink aan de Stichting bejaardentehuis "avondzon". 2. Drie heren met tekst: de heren van "avondzon"over obligatie-lening financiering verbouwing van "het Bassink". 3. Een manspersoon met tekst: Herr privat-bankier Schulze uit Dusselfort komt polsen of "het Bassink"nog te koop is. 4. Een boer met tekst: boer Smits. Pachter Hofstede "Klein Bassink"(wou me niet zeggen wat hij komt doen). Bovenaan de blazijde de tekst: de bank en "het Bassink"...Signatuur.