Collectie Gelderland

boekillustratie gemaakt door Jo Spier

Een boekillustratie in het boekje Calvé-Delft's zomerboekje op blz.74 voorstellende een dampend bord met een fles ernaast. Geen signatuur.