Collectie Gelderland

Stamwapen van het geslacht Willinck

Wapenschild: 'Stamwapen van het geslacht Willinck' (Semper Fortis). Rechts onder het wapen: GDW De Mak 12.1.18.