Collectie Gelderland

Comitatus ZUTPHANIA

Ingekleurde kopergravure van een kaart van de Graafschap Zutphen, 4e staat. Linksboven titel en signatuur in cartouche met twee ganzen 'Comitatus ZUTPHANIA C J Visscher excud.'. Noorden boven. Rechtsboven man en vrouw in kleding van hun tijd, daaronder in cartouche ZUTPHANIÊSES, daaronder de schaalaanduiding met, Milliaria Germanica Communia (1½ millaria Germanica communia = 5 cm), daaronder Een gemeene duytsche Mijle. Claes Jansz. Visscher maakte van het beleg van Groenlo een nieuwskaart met behulp van de tweede staat van de koperplaat die hij van Kaerius had gekocht. De derde staat is waarschijnlijk in grote haast gemaakt want het krijgskundig verslag wemelt van de fouten. In de vierde staat worden fouten verbeterd: 'De Comvoy-wech van Zutphen nae t'Leger' loopt nu over de stevige zandwegen van de stuwwal bij Lochem naar 'Borkeloo'. Het moerassige gebied rond 'Breefoort', dat een plattegrondje kreeg, staat op de kaart en de kwartieren van de drie legeraanvoerders staan nu op de juiste plaats in de circumvallatielinie aangegeven, zowel op de kaart als op het inzetkaarje. Maar de plattegrond van Groenlo blijft volslagen fout. Het lijkt een op z'n kop getekende plattegrond van Van Deventer. De Spanjaarden hadden echter het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) benut om de Groenlose wallen te versterken en uit te breiden tot een symmetrische zeshoekige vesting. Geen tekst op keerzijde.