Collectie Gelderland

DOESBURGH

Ingekleurde kopergravure uit 1649 van een niet ingevulde vestingplattegrond van Doesburg. Titel bovenaan rechts van het midden: 'DOESBURGH'. De wapens van het Graafschap Zutphen en de stad Doesburg rechtsboven. Schaalverdeling linksonder. Keerzijde Nederlandse tekst.