Collectie Gelderland

Beekstraat

Een zwart-wit foto uit 1960-1979 van de Beekstraat te Zutphen. Rechts op de foto is een pand vóór de sloop. Links en rechts daarvan panden die reeds gesloopt zijn. De foto is genomen in oostelijke richting.