Collectie Gelderland

Schuurkerkje aan de Apenstert

Reproductie van een zwart-wit foto uit 1930-1944 van het schuurkerkje aan de Apenstert te Zutphen (nu Broederenkerkplein). Tot 1811 was dit kerkje van de Roomskatholieken en daarna van de Doopsgezinden.