Collectie Gelderland

Basseroord

Zwart-wit foto uit 1970-1974 genomen in zuidelijke richting tijdens de afbraak van de panden van het Oude en Nieuwe Gasthuis aan de Basseroord te Zutphen. Op de voorgrond is het sloopwerk nog in volle gang. Links is een stukje van de Nieuwstad zichtbaar. Boven de panden op het midden van de foto zijn de Walburgis- en Wijnhuistoren, het dak van de refter en de Broederenkerk te zien. Midden rechts staat nog de toegangspoort naar het ONG-complex.