Collectie Gelderland

Dykbreuk by het Hoendernest Even buiten Zutphen 1784

Kopergravure naar proefdruk van een tekening van Steven Goblé voorstellend de Dijkbreuk bij het Hoendernest even buiten Zutphen, 2 maart 1784. Titel onder de afbeelding. Deze spectaculaire prent geeft goed de verwoestende kracht van het water en de ontreddering rond de stad weer bij de vele watervloeden die de rivierengebieden de afgelopen eeuwen hebben geteisterd. De watervloed van 1784 was bijzonder catastrofaal. Zij was mede een gevolg van de ontregeling van het klimaat door de langdurige uitbarsting van de vulkaan Laki op IJsland van juni 1783 tot februari 1784. Eind februari kwamen enorme ijsschotsen de wassende IJssel afdrijven, op 2 maart brak de dijk door, overspoelde de Overmars en isoleerde de bewoners van de Hoven die hun toevlucht tot de herberg ’t Kanon hadden gezocht waar zij vertwijfeld om hulp riepen. Heel de stad stond aan de overkant van de IJssel op de wallen toe te kijken, maar ook grote delen van de stad zelf stonden onder water. Uiteindelijk werden allen gered, als laatsten een weduwe met zes kinderen die van de zolder van hun huisje werden gehaald. Alleen een paard kwam om. Uit de ingezamelde hulpfondsen werd aan 46 slachtoffers uit stad en schoutambt Zutphen een uitkering verstrekt. De tekening geeft de situatie recht tegenover Zutphen weer, terwijl de Dijkdoorbraak wat meer stroomafwaarts plaats vond. Linksonder: H. Goblé, ad viv delin. Rechtsonder: M.d Sallieth, F. Samson Sculp Rotterdam. Uit: Boeken als de 'Nauwkeurige beschrijving van de overstromingen en treurige gevolgen in de Republiek 1784' (Leiden anno 1785).