Collectie Gelderland

foto ca. 1945-04-30-1945-12-31

Op deze foto uit Zutphen zien we een nagespeelde scene van het Verzet, waarin een beeld wordt gegeven van de uitreiking van wapens aan verzetstrijders.