Collectie Gelderland

Ovale penning

Vz: Vermoedelijk: Het sluiten van de deuren voor heilig jaar 1650. ROMA Kz: Duif, heilige geest en aartsengel met bloemtak, aangeboden aan heilige.