Collectie Gelderland

Historische optocht in Zutphen, 1913

Historische optocht 1913, intocht van Hertog Karel de Stoute van Bourgondië in Zutphen, 4 augustus 1473. Deze werd gehouden ter herdenking van het 100-jarig bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden. Op donderdag 3 juli 1913 trok de historische optocht bestaande uit zo’n 450 mensen verdeeld in zeven hoofdgroepen door de straten van Zutphen. Over het doel van deze optocht schrijft de organisator Jonkheer H.B. verLoren van Themaat het volgende: ‘In den “gecostumeerden ommegang” op 3 juli heeft de Optochtcommissie een beeld trachten te geven van eenige hoofdpunten uit Zutphens Geschiedenis, in het bijzonder uit de 14e en 15e eeuw (…)’. Van deze optocht heeft Roelof Renssen, oud-tekenleraar van de LTS (Ambachtschool te Zutphen) verschillende aquarellen gemaakt. Het SMZ bezit elf exemplaren, dit is nummer 7 van 11. Groep II, afd. VI Karel's gemalin (vervolg) en afd. VII de Hofbeambten Van links naar rechts: Lodewijk van Bourbon, Prins-Bisschop van Luik, te paard Jean de Recours, Staljonker Antoine d'Oiselet, Staljonker Richard de Beauchamps, Bisschop van Salisbury Gravin van Winchester, geboren Marie van Borssele, echtgenote van Lodewijk van Brugge, te paard Lord Antoon Woodwill, Hofmaarschalk der Hertogin Sit Robert Willoughby, Geheimschrijver der Hertogin Lord Edward Rowsay, bevelhebber der Engelse ruiters. te paard Lord William Glansdale, te paard Sir Fulke Greville, te paard Sir John Fallstaf, te paard Lord Charles Suffolk, te paard Sir Clarence Pontorson, te paard en vele andere ruiters Koetsier besturende het langspan Wagen met Hofdames: Gravin de Scalles, echtgenote van de Hofmaarschalk Lord Antoon Woodwill; Elisabeth Talbot, Hertogin van Norfolk; Johanna van Vianen en Rijsenburg, echtgenote van Derick van Dorth; Margaretha van dem Bussche, echtgenote van Dietrich von der Borch Otto Graaf van Solms-Braunfels, te paard Drie pages Verder te paard: Simon van Lalaing, Heer van Montigny Jan, Graaf van Rubempré Guy van Brimeu, Graaf van Megen, Maarschalk van Brabant Borso, Markies van Ferrare Guillaume van Stavele, Burggraaf van Furnes Met diverse personen te voet