Collectie Gelderland

Huis Dorth

Sepiatekening van Kasteel Dorth (Huis Dorth vóór de verbouwing), 1726.