Collectie Gelderland

Breevoort.

Plattegrond van de vestingwerken van Bredevoort. Uit: A. Slichtenhorst, XIV boeken van de Gelderse geschiedenissen...uyt de Latynsche werken van Joh. Is. Pontanus doch veranderd, verbeterd en vergroot. Arnhem, 1653.