Collectie Gelderland

Situatie vóór nieuwbouw Beekstraat

Kleurenfoto uit 1970-1979 van de situatie vóór de nieuwbouw aan de Beekstraat te Zutphen. De foto is genomen in de richting van de Overwelving (westelijke richting).