Collectie Gelderland

GEDENKPENNING HANZESTAD TIEL

Vz: Gekroond wapenschild met tweekoppige adelaar tussen twee leeuwen. *aangeboden door het gemeentebestuur van Tiel* Kz: Riviergezicht op Tiel ....STAD TIEL.... ASYLUM GENTIS BATAVORUM