Collectie Gelderland

Coenenspark met hoog water

Foto uit 1913 van het Coenenspark te Zutphen bij hoog water, een groot deel is onderwater gelopen. De waterstanden op 8 februari 1913: IJsselstand: 6.84 m + NAP, Berkelstand: 7.13 m + NAP.