Collectie Gelderland

Stoom-Tabaksfabriek aan de Tademasingel

Afdruk van een foto uit 1906 van Tadamasingel te Zutphen, met Stoom-Tabaksfabriek van weduwe Harmsen.