Collectie Gelderland

Het Graeffschap ZUTPHEN Driede Vierdeel van Gelderlandt.

Ongekleurde kopergravure van een kaart van de Graafschap Zutphen. Rechtsonder titelcartouche met daarboven het wapen van de stad Zutphen: 'Het Graeffschap ZUTPHEN Driede Vierdeel van Gelderlandt'. Het zuiden bovenaan. Linksonder de mijlschaal: 'Deze schale begrypt drie Uuren gaens'.. Onderaan rechts van het midden de verklaring van de kaartsymbolen genoemd 'De Teykens'. Geen signatuur. Keerzijde blanco. Uit: A. van Slichtenhorst XIV Boeken van de Geldersche geschiedenissen ..., Arnhem 1653 - 1654. Dit kaartbeeld is een uitgewerkte kopie van 'Comitatus Zutphaniae sive Ducatus Gelriae Tetrarchia Zutphaniensis' (P 00159) uit het werk van Pontanus, maar op een kleinere schaal doch gedetailleerder. Bijvoorbeeld een uitgebreider plaatsing van bossen en moerassen. Deze kaart is eveneens uitgegeven door Johan Janssonius in 1653.