Collectie Gelderland

Akte van Bekwaamheid

Deze akte zat opgevouwen in Fotoalbum P 6934 met foto's van de kleuterschool aan de Paardenwal (D3 K1.6). Volledige tekst: "Akte van bekwaamheid als Hulponderwijzere aan een Bewaarschool, krachtens de Verordening, vastgesteld door den Gemeenteraad van Rotterdam, den 7den April 1904, (Gemeenteblad no. 23) , na afgelegd Examen, uitgereikt aan Mejuffrouw Johanna, Berendina, Eenink geboren te Warnsveld, den 15en Appril 1886. Rotterdam den 9 April 1906. De Commissie Toezicht op het Lager Onderwijs, (handtekening) Voorzitter. (handtekening) Secretaris." In het verleden is de Akte van Bekwaamheid in stukken gescheurd. Iemand heeft deze delen op andere stukken papier geplakt om zo de akte te repareren.