Collectie Gelderland

Historische optocht in Zutphen, 1913

Historische optocht 1913, intocht van Hertog Karel de Stoute van Bourgondië in Zutphen, 4 augustus 1473. Deze werd gehouden ter herdenking van het 100-jarig bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden. Op donderdag 3 juli 1913 trok de historische optocht bestaande uit zo’n 450 mensen verdeeld in zeven hoofdgroepen door de straten van Zutphen. Over het doel van deze optocht schrijft de organisator Jonkheer H.B. verLoren van Themaat het volgende: ‘In den “gecostumeerden ommegang” op 3 juli heeft de Optochtcommissie een beeld trachten te geven van eenige hoofdpunten uit Zutphens Geschiedenis, in het bijzonder uit de 14e en 15e eeuw (…)’. Van deze optocht heeft Roelof Renssen, oud-tekenleraar van de LTS (Ambachtschool te Zutphen) verschillende aquarellen gemaakt. Het SMZ bezit elf exemplaren, dit is nummer 8 van 11. Groep II, afd. VIII de Hertog zelf omringd door adel en getrouwe dienaren Van links naar rechts: Vijf klaroenblazers Jan de Chassa, Standaarddrager van de Hertog Karel de Stoute Georges de Rosembos, Banierdrager van de Hertog Karel de Stoute Richard von der Rosen, bijgenaamd de Verliefde, Hofnar des Hertogs, te paard Tristan de Toulongeon, Heer van Granvelle, Heraut des Hertogs, te paard Guillaume de Potter, Staljonker des Hertogs te voet Jean de Waele, Staljonker Twee pages Willem Hugenet, Heer van Saillant, de Lijs, Middelburg, Markgraaf van Yperen, Grootkanselier van Bourgondië Het paard vasthoudend: Jan van Poitiers, Heer van Arcy, Stalmeester leidende des Hertogs strijdros Moreau Hertog Karel de Stoute, Hertog van Bourgondië, Lotharingen, Brabant, Limburg, Graaf van Vlaanderen, Artois, Henegouwen, Bourgondië, Holland, Zeeland, Namen, Markgraaf des Heiligen Roomschen Rijks, Heer van Friesland, Salins en Mechelen, Hertog vanhet Vorstendom en den lande van Gelre, Graaf van Zutphen, Kommandeur van de orde van het Gulden Vlies, te paard Twee pages Olivier de la Marche, Ridder, Groot Groot-Hofmaarschalk, Muntmeester-Generaal, Kapitein der Lijfwacht, Biograaf van Karel den Stoute, te paard page Bourgondische krijgsknechten Op de achtergrond de stadswal, Drogenapstoren en de Sint Walburgiskerk van Zutphen