Collectie Gelderland

Grolla.

Ongekleurde kopergravure van een plattegrond van de wallen van Groenlo. Rechtsonder titelcartouche met wapen van Groenlo: 'Grolla.', daaronder de schaal. Het noorden boven. Rechtsboven het wapen van de Graafschap Zutphen. Linksonder een strijdtoneel. De kaart toont naast de zes reeds in 1627 gebouwde ravelijnen eveneens een zestal halve manen (eilanden die vóór de bastions liggen). De getoonde situatie is van na 1628. Op de keerzijde Latijnse tekst. Uit: Toonneel der steden van de Vereenighde Nederlanden, met hare beschrijvingen, Amsterdam, Johan Blaeu, 1649.