Collectie Gelderland

Zutpen

Klein plattegrondje van de vestingwerken van Zutphen. Rechtsboven p:113.