Collectie Gelderland

Interieur Stationsrestauratie

Zutphen: Foto van het interieur van de Stationsrrestauratie met de uitbaters te Zutphen.