Collectie Gelderland

Kaart van de Graafschap Zutphen

Kaart van de Graafschap Zutphen in vier bladen (op geen van de vier bladen komt een titel voor, het totaal is waarschijnlijk een deel van de kaart van de provincie Gelderland). Deze ongekleurde kaart omvat een vierde deel van de Graafschap Zutphen uit de tweede helft van de 19e eeuw, voorstellende het zuidwestelijk deel en de Liemers, van Drempt tot Tolkamer en Halle t/m Megchelen (Gendringen). Het onderste deel van de kaart omvat een deel van Pruisen (Emmerich en Cleve).