Collectie Gelderland

Vue et perspective de Voorst appartement au Comte d'Albemarle

Gravure voorstellend 'Het lusthof De Voorst' in vogelvluchtperspectief, met uitzicht over de tuinen van de stad af gezien, 1699. De uitgestrekte tuinen zijn aangelegd in Franse stijl met waterwerken (met de aanleg was een bedrag van 42.000 goudguldens gemoeid). Inscriptie: 'Vue et perspective de Voorst appartement au Comte d'Albemarle'. Wapen van Keppel midden boven legenda A-Q. Het buiten De Voorst bij Zutphen werd door Willem III gerealiseerd voor Arnold Joost van Keppel. Dit prestigieuze huis werd in de jaren 1695-1700 gebouwd door Daniel Marot en Jacob Roman.