Collectie Gelderland

GROLLA.

Ongekleurde kopergravure uit begin 18e eeuw van een plattegrond van de vesting Groenlo. De huizen van de plattegrond zijn sterk geschematiseerd. Rechtsboven het wapen van de Graafschap Zutphen. Rechtsonder titelcartouche met het wapen van Groenlo: 'GROLLA.'. Op dit exemplaar bevindt zich boven het wapen van Groenlo een kompasroos hetgeen op voorgaande uitgaven niet het geval is (in het midden rechts is nog vaag het restant van een kompasroos zichtbaar). Het betreft hier dus de Tweede druk van het Stedenboek van Frederik de Wit. De schaalstok bevindt zich onder de titelcartouche. Links hiervan de signatuur: F. de Wit excudit Amstelodami. De koperplaat is overgenomen van de Firma Blaeu na de brand in 1672. Het was een niet ingevulde wallenkaart die door De Wit is ingevuld met behulp van de kaart van Groenlo van Nicolaes van Geelkercken die Groenlo in kaart had gebracht voor de veertien boeken van de Geldersse Geschiedenissen van Arend van Slichtenhorst in 1649. Uit: Theatrum iconographicum omnium urbium ... (toneel van alle steden). Perfecte aftekeningen der steden van de XVII Nerderlandsche Provincien in plattegronden (Amsterdam, F. de Wit, na 1698). Deel 3, pag. 208.