Collectie Gelderland

boekillustratie gemaakt door Jo Spier ca. 1961

Dit is een boekillustratie van Jo Spier in het boek "Bankspiegel" uitgegeven door de Twentsche Bank n.v. Hij staat afgedrukt op pagina 84 (ongenummerd). Er staan op deze bladzijde vier verschillende illustraties. Diverse personen lopen het bankgebouw binnen. 1. Een manspersoon met baard en de tekst: 's morgens 3 minuten over negen: binnenhuisarchitect komt honorarium-chèque "avondzon" innen. 2. Een vrouwspersoon met de tekst: zuster Goossens, directrice van avondzon" komt voor P.L. aanschaffing televisie apparaat. 3. Een oudere heer met wandelstok en tekst: de oude heer Van Dam uit "avondzon" komt beursbericht halen en naar de telex kijken om een loopje te hebben. 4. Een dame met bontjas en paraplu met de tekst: mevrouw De Jonge van het Bassink om reisdeviezen en naar hoofddirectie om advies om fiscale consequenties verhuizing naar Genève. Geen signatuur. Bij nummer 2, 3 en 4 hangt links van de ingang een bord met de tekst: De Twentsche Bank.