Collectie Gelderland

Bouwwerkzaamheden Helbergen

Zwart-wit foto uit 1965-1969 van bouwwerkzaamheden aan het Helbergen te Zutphen, de latere Beethovenstraat. De foto is genomen in noord-noordwestelijke richting, vaag is de Badhuisweg zichtbaar.